Bidrag för produktion av biogas: alla nyheter

Stödet förlängs till 2023

Lästid : 7 minuter

Du kan få företagsstöd om du bygger en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas. Du kan också få stöd om du bygger en uppgraderingsanläggning eller en anläggning för hantering av rötrester.

Stödet förlängs till 2023!

Stödet kan sökas fram till den 31 december 2023. Sista ansökningsdag för slutbetalning är den 5 april 2025.

Vem kan få stöd?

Du som tillhör någon av dessa grupper kan få stödet:

- Du leder ett företag på landsbygden med annan verksamhet än jordbruksverksamhet. Företaget får ha en omsättning på högst 10 miljoner euro per år och högst 50 anställda.

- Du leder ett jordbruksföretag och vill producera gödselbaserad biogas.

- Du vill starta ett jordbruksföretag och vill producera gödselbaserad biogas.

Du kan få stöd för detta:

- ombyggnad, ny- och tillbyggnad av anläggningar för produktion och användning av biogas från stallgödsel

- ombyggnad, ny- och utbyggnad av anläggningar för hantering av rötresten

- uppgradering av anläggningen

- rörledningar och kulvertar.

Utgifter som du kan få stöd för

Du kan endast få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från den dag då du lämnade in din ansökan om stöd.

Du kan få stöd för dessa utgifter som är kopplade till din investering:

Inköp av nytt material och ny permanent inredning.

Inköp eller utveckling av programvara.

Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.

Inköp av tjänster för ombyggnad, nybyggnation och utvidgning av anläggningen.

På vår webbplats kan du få råd om planering, planera ritningar, beställa byggmaterial och byggnadsarbeten!

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 40 procent av de utgifter som ger dig rätt till stöd. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Villkor för stödet

Här är de villkor som gäller för stödet. Du kan också se villkoren för ditt beslut om stöd.

- Du kan endast få stöd för anläggningar för produktion av biogas från gödsel.

- Om du ansöker om stöd för gödselbaserad biogas och rötkammaren är 1 000 kubikmeter eller mindre måste minst 50 procent av substratet vara gödsel.

- Om rötkammaren är större än 1 000 kubikmeter måste du använda minst 1 000 ton stallgödsel i våtvikt per år.

- Du måste ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen.

- Du måste lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av investeringens genomförande och resultat när du slutför investeringen.

- Du måste informera om din investering.

Hur du ansöker om stöd

Du söker stöd i denna e-tjänst

E-tjänst: Sök stöd och utbetalning

Alla investeringar måste vara genomförda och rapporteras i e-tjänsten senast den 5 april 2025. Innan du ansöker om stöd måste du därför vara säker på att du hinner slutföra din investering under den återstående tiden.

Planera din budget

Det finns en budgetmall som du kan fylla i och bifoga till ansökan. Mallen underlättar när du planerar din budget. Du måste också bifoga dokumentation till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från fler än en leverantör.

När du har fått bidraget kan du använda pengarna för att planera budgeten, köpa byggmaterial och beställa byggnadsarbeten med vår hjälp!